BOLL SHOP

Marketing Online dần trở thành kênh marketing chiến tỉ trọng lớn so với marketing truyền thống bởi internet ngày càng phát triển nên người dùng muốn nhận biết được Thương hiệu chỉ cần một click.

1. Lấy và phân tích yêu cầu

Lấy yêu cầu ban đầu của khách hàng => Phân tích yêu cầu=> Khảo sát và phân tích đối thủ => Tư vấn yêu cầu => Xác định đối tượng với của khách hàng => tư vấn gói dịch vụ marketing tổng hợp

2. Lựa chọn kênh marketing

Những kênh marketing ngắn hạn: Quảng cáo google, quảng cáo facebook, quảng cáo banner trên website, báo điện tử.
Kênh Marketing dài hạn; Tối ưu hóa website với công cụ tìm kiếm google, Viết bài PA thương hiệu. chuyên giá đánh giá nhận xét,..
Kênh marketing liên tục: Gửi email marketing, Viết bài PR

3. Báo cáo đánh giá

Lập biểu đồ báo cáo theo tuần, tháng, mức độ tăng trưởng của thương hiệu sản phẩm, xem xét đánh giá tư vấn để đưa ra thị trường sản phẩm dịch vụ phù hợp.